Ernest Hemingway Về Chuyện Viết Lách | Ernest Hemingway On Writing

Ernest Hemingway Về Chuyện Viết Lách là một quyển sách gồm những đoạn văn ngắn được trích từ nhiều quyển tự truyện (A Moveable Feast, Death in the Afternoon), phi-hư cấu (Green Hills of Africa), tuyển tập truyện ngắn (The Nick Adams stories), tuyển tập thư từ gửi bạn bè, nhà xuất bản, các nhà phê bình, … Continue reading Ernest Hemingway Về Chuyện Viết Lách | Ernest Hemingway On Writing

Yêu sách của thời đại| The Age Demanded – Ernest Hemingway

  ERNEST HEMINGWAY (1899-1961) [Ảnh trong passport của Hemingway năm 23 tuổi (1922). Bài thơ “Yêu sách của thời đại” được viết trong năm ấy.] Nhắc đến Ernest Hemingway, người ta thường nghĩ đến một tiểu thuyết gia và một người viết truyện ngắn kiệt xuất, đoạt giải Nobel văn chương năm 1954, tác giả … Continue reading Yêu sách của thời đại| The Age Demanded – Ernest Hemingway