Chuyện Xảy Ra ở Vườn Địa Đàng – Phan Quỳnh Trâm

Năm 2100, một nhà khoa học chế tạo thành công một cỗ máy thời gian, với nó, người ta có thể đi ngược về quá khứ, thậm chí, những quá khứ xa xăm nhất. Nhà khoa học theo đuổi một dự án đầy tham vọng: quay về tận thời Adam và Eva ở vườn địa đàng. Lúc ông tới, Eva mới đưa tay ngắt quả táo. Ông hốt hoảng: “Đừng ăn! Đừng ăn!” Nhưng cả Adam lẫn Eva đều không hiểu tiếng Anh nên vẫn tiếp tục đưa quả táo lên miệng. Nhà khoa học nhào đến định giật hai quả táo trên tay hai người, nhưng con rắn từ trên cây phóng xuống, cắn vào tay của nhà khoa học. Ông phải rụt tay lại. Lúc ấy Adam và Eva đã ăn xong quả táo. Nhà khoa học, nhờ sự trợ giúp của máy phiên dịch Google Translation, giải thích với Adam và Eva về những tác hại của việc ăn quả táo, trái với lời của Chúa. Eva nghe xong, bình thản nói: “Ngươi có thể quay ngược về quá khứ, nhưng không thể thay đổi được quá khứ. Việc chúng tôi bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng là điều không thể thay đổi được. Ngươi về đi!”

Sculpture: Salvador Dalí: Adam & Eve

One thought on “Chuyện Xảy Ra ở Vườn Địa Đàng – Phan Quỳnh Trâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s