Một Người Đàn Ông Trong Đời Hắn | A Man In His life – Yehuda Amichai

yehuda_amichai
Yehuda Amichai (1924 –2000)

 Xem tiểu sử Yehuda Amichai

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG ĐỜI HẮN

Một người đàn ông không có thời gian trong đời hắn
để có thời gian cho mọi sự.
Hắn không có đủ mùa để có
mỗi mùa cho từng mục đích. Kinh Ecclesiastes (*)
đã sai về điều đó.

Một người đàn ông cần phải yêu và ghét cùng một lúc,
khóc và cưòi với cùng một đôi mắt,
với cùng một đôi tay, ném đá và để nhặt chúng lên,
để tạo nên tình yêu trong chiến tranh và chiến tranh trong
tình yêu.
Và thù ghét và tha thứ và ghi nhớ và lãng quên,
dàn xếp rồi nhầm lẫn, ăn rồi tiêu hóa
những gì lịch sử
mất nhiều năm, thật nhiều năm để làm.

Một người đàn ông không có thời gian.
Khi mất hắn tìm, khi tìm thấy
hắn quên, khi quên hắn yêu, khi yêu
hắn lại bắt đầu quên.
Và linh hồn hắn dày dạn, linh hồn hắn
rất chuyên nghiệp.
Chỉ có cơ thể hắn mãi mãi
là một kẻ nghiệp dư. Nó cố gắng rồi thất bại
nó trở thành ngớ ngẩn, không học được điều gì
say sưa và mù quáng trong những thú vui của nó,
những nỗi đau của nó.

Hắn sẽ chết như sung chết vào mùa thu,
Nhăn nheo và tự mãn và ngọt ngào,
những chiếc lá khô dần trên mặt đất,
những chiếc nhánh trần trỏ đến nơi
nơi có thời gian cho mọi sự.

(*) Chú thích của người dịch:

Trong Ecclesiastes chương 3 có một đoạn thánh kinh “A Time for Everything” (“Có một thời cho mọi sự”) Trong bài thơ trên, Yehuda Amichai muốn nói ngược lại tất cả những điều đó

Có một thời cho mọi sự
Và một mùa cho mỗi việc dưới bầu trời:
Một thời để sinh, một thời để chết,
Một thời để gieo, một thời để gặt,
Một thời để giết, một thời làm lành,
Một thời để phá, một thời để xây,
Một thời để khóc, một thời để cười,
Một thời để than van, một thời nhảy múa,
Một thời để ném đá, một thời nhặt đá,
Một thời để ôm hôn, một thời kiềm chế,
Một thời để tìm, một thời bỏ cuộc,
Một thời để giữ, một thời để vất,
Một thời để xé, một thời để vá,
Một thời để lặng im, một thời để nói,
Một thời để yêu, một thời để ghét,
Một thời cho chiến tranh và một thời cho hòa bình
(Phan Quỳnh Trâm dịch).

There is a time for everything,
and a season for every activity under the heavens:
a time to be born and a time to die,
a time to plant and a time to uproot,
a time to kill and a time to heal,
a time to tear down and a time to build,
a time to weep and a time to laugh,
a time to mourn and a time to dance,
a time to scatter stones and a time to gather them,
a time to embrace and a time to refrain from embracing,
a time to search and a time to give up,
a time to keep and a time to throw away,
a time to tear and a time to mend,
a time to be silent and a time to speak,
a time to love and a time to hate,
a time for war and a time for peace.
 
Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “A Man In His Life” của Chana Bloch trong Yehuda Amichai, The Selected Poetry of Yehuda Amichai, University of California Press, 2013.
=====

A MAN IN HIS LIFE

A man doesn’t have time in his life
to have time for everything.
He doesn’t have seasons enough to have
a season for every purpose. Ecclesiastes
Was wrong about that.

A man needs to love and to hate at the same moment,
to laugh and cry with the same eyes,
with the same hands to throw stones and to gather them,
to make love in war and war in love.
And to hate and forgive and remember and forget,
to arrange and confuse, to eat and to digest
what history
takes years and years to do.

A man doesn’t have time.
When he loses he seeks, when he finds
he forgets, when he forgets he loves, when he loves
he begins to forget.

And his soul is seasoned, his soul
is very professional.
Only his body remains forever
an amateur. It tries and it misses,
gets muddled, doesn’t learn a thing,
drunk and blind in its pleasures
and its pains.

He will die as figs die in autumn,
Shriveled and full of himself and sweet,
the leaves growing dry on the ground,
the bare branches pointing to the place
where there’s time for everything.

amichai (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s