Em sẽ tặng anh một vực thẳm | My gift to you | Te regalaré un abismo – Roberto Bolaño

ROBERTO BOLAÑO  (1953 - 2003) Roberto Bolaño  (tên đầy đủ là Roberto Bolaño Ávalos) là một trong những nhà văn, nhà thơ và người viết tiểu luận nổi tiếng nhất của Chi Lê trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Ông sinh năm 1953 tại Santiago, Chile nhưng sống chủ yếu ở … Continue reading Em sẽ tặng anh một vực thẳm | My gift to you | Te regalaré un abismo – Roberto Bolaño

Gertrude Stein viết về Picasso | Gertrude Stein on Picasso – Gertrude Stein

GERTRUDE STEIN (February 3, 1874 – July 27, 1946) Painting: Gertrude Stein, Picasso, 1905-1906 Giới thiệu: Một trong những họa sĩ tôi thích nhất là Picasso (1881-1973) và một trong những nhà văn Mỹ tôi thích nhất là Gertrude Stein (1874-1946). Bởi vậy, tôi rất thích thú khi đọc cuốn sách của nhà văn tôi … Continue reading Gertrude Stein viết về Picasso | Gertrude Stein on Picasso – Gertrude Stein

Pessoa bàn về chuyện viết lách | Pessoa on Writing – Fernando Pessoa

 FERNANDO PESSOA (June 13, 1888 – November 30, 1935)   Fernando Pessoa là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học của Bồ Đào Nha và là một trong vài cây bút đa dạng nhất trên thế giới. Dưới gần một trăm bút hiệu khác nhau, với những phong cách khác … Continue reading Pessoa bàn về chuyện viết lách | Pessoa on Writing – Fernando Pessoa

Pessoa bàn về Nghệ Thuật | Pessoa on Art – Fernando Pessoa

 FERNANDO PESSOA (June 13, 1888 – November 30, 1935) Fernando Pessoa là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học của Bồ Đào Nha và là một trong vài cây bút đa dạng nhất trên thế giới. Dưới gần một trăm bút hiệu khác nhau, với những phong cách khác nhau, … Continue reading Pessoa bàn về Nghệ Thuật | Pessoa on Art – Fernando Pessoa

Một Lời Cầu Nguyện Sẽ Được Hồi Đáp | A Prayer That Will Be Answered – Anna Kamieńska

Anna Kamieńska, sinh năm 1920 và mất năm 1986, là một nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình và dịch giả nổi tiếng của Ba Lan trong thế kỷ 20. Bà là một tài năng đa dạng, tham gia vào các sinh hoạt văn học khác nhau, ở lãnh vực nào bà cũng có những … Continue reading Một Lời Cầu Nguyện Sẽ Được Hồi Đáp | A Prayer That Will Be Answered – Anna Kamieńska