Giải Phẫu Một Bước Nhảy Vào Khoảng Không Trống Rỗng | Anatomy of a leap into the void – Miroslav Holub

miroslav-holub
Miroslav Holub sinh năm 1923 tại Czech; lớn lên, ông học Y khoa, có bằng tiến sĩ và làm việc trong lãnh vực miễn dịch học, là tác giả của gần 200 bài nghiên cứu về y học. Tuy nhiên, điều làm cho Holub nổi tiếng không những ở Cộng hoà Czech mà còn trên khắp thế giới là thơ. Nhà thơ Ted Hughes xem ông là một trong khoảng nửa chục nhà thơ quan trọng nhất ở mọi nơi. Nhà thơ Seamus Heaney cũng xem Holub là một trong những nhà thơ độc đáo hiếm có. Thơ Halub có hai đặc điểm nổi bật. Thứ nhất là nó hoàn toàn độc lập với chính quyền. Halub không hoạt động chính trị và cũng không có ý định sử dụng thơ như một thứ vũ khí chống lại chế độ cộng sản tại Czech, tuy nhiên, chính quyền cộng sản không thích những cách nhìn độc lập của ông, do đó, suốt trong hai thập niên 1970 và 1980, thơ ông bị cấm xuất bản tại Czech. Thứ hai là sự kết hợp giữa y học (hoặc rộng hơn, khoa học) và thơ ca. Nhiều bài thơ của Holub sử dụng nhiều từ vựng trong y khoa hoặc liên hệ với những hình ảnh về thân thể con người từ góc độ y học. Sự kết hợp ấy làm cho thơ Holub có một vẻ đặc biệt ít gặp ở những người khác.

Miroslav Holub mất năm 1998 tại Czech.

GIẢI PHẪU MỘT BƯỚC NHẢY VÀO KHOẢNG KHÔNG TRỐNG RỖNG

A. Dùng thang máy
     đi lên
     được cho phép, với điều kiện

B. Dùng thang máy
     đi xuống
     Không được cho phép, với điều kiện

C. Dùng thang máy
     đi lên được

D. Dùng thang máy
     đi xuống không được

E. Dùng thang máy
     đi lên

F. Dùng thang máy
     đi

G. Dùng thang máy

H. Được Không Được

I. Dùng

J. D–


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Anatomy of a leap into the void” trong Miroslav Holub, Poems Before and After (Bloodaxe Books, 2006)

ANATOMY OF A LEAP INTO THE VOID

A. Use of the lift
     going up
     is permitted, provided

B. Use of the lift
     going down
     is not permitted, provided

C. Use of the lift
     going up is

D. Use of the lift
     going down is not

E. Use of the lift
     going up

F. Use of the lift
     going

G. Use of the lift

H. Is     Is not

I. Use

J. U—

One thought on “Giải Phẫu Một Bước Nhảy Vào Khoảng Không Trống Rỗng | Anatomy of a leap into the void – Miroslav Holub

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s