Hai Thân Thể | Dos Cuerpos – Octavio Paz

img_0404

HAI THÂN THỂ

Hai thân thể mặt đối mặt
đôi lúc như hai ngọn sóng
và đêm là một đại dương.

Hai thân thể mặt đối mặt
đôi lúc như hai viên đá
và đêm là sa mạc.

Hai thân thể mặt đối mặt
đôi lúc như hai rễ cây
trong đêm quấn lại.

Hai thân thể mặt đối mặt
đôi lúc như hai con dao
và đêm là tia lửa.

Hai thân thể mặt đối mặt
là hai vì sao rơi xuống
giữa bầu trời trống rỗng.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha “Dos Cuerpos” trong Octavio Paz, Lo major de Octavio Paz, El Fuego De Cada Día, (Seix Barral, 1989)

DOS CUERPOS

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos olas
y la noche es océano.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos piedras
y la noche desierto.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces raíces
en la noche enlazadas.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces navajas
y la noche relámpago.

Dos cuerpos frente a frente
son dos astros que caen
en un cielo vacío.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s