Tiếng Chim – Phan Quỳnh Trâm

TIẾNG CHIM

Có tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài, nàng mở cửa nhìn ra ban công. Chỉ thấy, trong bóng tối, người yêu của nàng đang đứng hút thuốc. Tiếng chim tắt ngấm.

(Dec-2016)

3 thoughts on “Tiếng Chim – Phan Quỳnh Trâm

    1. Chắc chị định comment bài thơ ở trên chứ không phải truyện ngắn này phải không? Có lẽ vậy, tuỳ cảm giác của mỗi người thôi. Lúc đầu em dịch là “Chân Không”, nhưng sau đổi thành “khoảng không trống rỗng” vì thích âm điệu của nó hơn.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s