Những bài viết gây tranh luận – Phan Quỳnh Trâm

Một bài viết nhận định hay phê bình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau thường chỉ có giá trị khi có hai yếu tố; một: chống lại thói quen trong cảm nhận và suy nghĩ của người đọc và hai: có khả năng đúng. Những ý tưởng có khả năng đúng nhưng lại theo thói quen, kiểu “chính trị phải đạo” (political correctness) thì chẳng khác gì những ý nói leo, chẳng có gì đáng để bàn tới. Những ý tưởng cố tình chống lại thói quen nhưng lại sai từ căn bản thì cùng lắm chỉ được xem là trò lập dị hay nói ngông cho vui, cũng chẳng có giá trị gì. Tôi thấy trong tiếng Anh có một thành ngữ khá hay, đầy tinh thần… dân chủ, đó là “give something/someone the benefit of the doubt”, hiểu một cách nôm na: khi chưa hiểu rõ sự thật về một sự việc, hay một con người, thì hãy khoan kết luận. Cũng vậy, khi đối diện với một bài viết hay ý tưởng có tính gây tranh luận, tôi nghĩ nên “give it the benefit of the doubt”, thay vì vội vã kết luận là nó sai. Nếu tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục lý giải, biết đâu người ta sẽ phát hiện ra nhiều điều hay ho, không chỉ có lợi cho bản thân mình, mà còn cho nhiều người khác.

Phan Quỳnh Trâm.

2 thoughts on “Những bài viết gây tranh luận – Phan Quỳnh Trâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s