Nhưng | But – Vladimír Holan

Selected-font-b-poems-b-font-Penguin-font-b-modern-b-font-European-font-b-poets
Vladimír Holan (1907-1980)

 

Xem tiểu sử Vladimír Holan ở đây

 

Nhưng

Vị thần của bài hát và tiếng cười từ lâu
đã đóng cánh cửa của sự vĩnh cửu sau lưng hắn
Kể từ đó chỉ đôi khi
một kí ức đang chết dần vọng lại trong chúng ta
Và kể từ đó chỉ có nỗi đau
không bao giờ có kích thước như người,
Nó luôn luôn lớn hơn người đàn ông
nhưng lại phải ngụ trong lồng ngực của hắn

===
Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “But” của Jarmila và Ian Milner trong Vladimír Holan, Selected Poems, do Ian Milner giới thiệu, Penguin Books, 1971.
===

But

The god of song and laughter long ago
shut the doors of eternity behind him.
Since then only sometimes
a dying memory echoes in us.
And since then only the pain
is never life size,
it is always larger than man
and yet must lodge in his heart.

.holan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s