Thượng Đế Xót Thương Trẻ Em Mẫu Giáo| God Has Pity On Kindergarten Children – Yehuda Amichai

yehuda_amichai
Yehuda Amichai (1924 –2000)

 Xem tiểu sử Yehuda Amichai

 

THƯỢNG ĐẾ XÓT THƯƠNG TRẺ EM MẪU GIÁO

Thượng Đế xót thương trẻ em mẫu giáo.
Với học sinh ngài ít xót thương hơn
Còn với người lớn thì ngài chẳng xót thương gì cả,
ngài để yên cho họ,
và đôi lúc họ phải bò trên tứ chi
trong cát cháy
để đến trạm cứu thương
bê bết máu.

Nhưng có thể ngài sẽ trông nom những tình nhân đích thực
và thương hại họ và chở che họ
như cái cây phủ trùm lên một ông già
đang ngủ trên băng ghế công cộng

Có thể chúng ta cũng sẽ cho họ
những đồng xu từ thiện hiếm hoi cuối cùng
mà Đức Mẹ đã ban xuống cho chúng ta
để hạnh phúc của họ sẽ bảo vệ chúng ta
hôm nay và những ngày khác nữa.

=====
Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “God Has Pity On Kindergarten Children” của Chana Bloch trong Yehuda Amichai, The Selected Poetry of Yehuda Amichai, University of California Press, 2013.
=====

GOD HAS PITY ON KINDERGARTEN CHILDREN

God has pity on kindergarten children.
He has less pity on school children
And on grownups he has no pity at all,
he leaves them alone,
and sometimes they must crawl on all fours
in the burning sand
to reach the first–aid station
covered with blood.

But perhaps he will watch over true lovers
and have mercy on them and shelter them
like a tree over the old man
sleeping on a public bench.

Perhaps we too will give them
the last rare coins of charity
that Mother handed down to us
so that their happiness may protect us
now and on other days.

amichai (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s