Rayuela (chương 85) – Julio Cortázar

rayuela

Cuộc đời kết thúc như những bài viết về văn học trên các tờ báo và tạp chí, thật bóng bẩy ở trang đầu và kết thúc bằng một phần đuôi mờ nhạt, ở trang ba mươi hai, giữa những phần quảng cáo các cuộc đấu giá và những ống kem đánh răng.

==
Phan Quỳnh Trâm trích dịch từ Julio Cortázar, Rayuela, Alfaguara, Buenos Aires, 2015, (xuất bản lần đầu năm 1963)
==

Las vidas que terminan como los artículos literarios de periódicos y revistas, tan fastuosos en la primera plana y rematando en una cola desvaída, allá por la página treinta y dos, entre avisos de remates y tubos de dentífrico.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s