Ba bài thơ | Tres Poesías – Nicanor Parra

Nicanor Parra

        NICANOR PARRA
                 (1914~)

Xem tiểu sử Nicanor Parra

BA BÀI THƠ

1.
Tôi không còn gì để nói
Tất cả những gì tôi cần nói
Đã được nói không biết bao nhiêu lần rồi.

2.
Tôi đã hỏi không biết bao nhiêu lần
Nhưng không ai trả lời những câu hỏi của tôi cả.
Tuyệt đối cần thiết
Nếu vực thẳm có thể trả lời một lần
Bởi vì tôi còn ít thời gian lắm.

3.
Chỉ có một điều rõ như ban ngày là:
Miếng thịt đầy những giun là giun.

Phan Quỳnh Trâm dịch từ tiếng Tây Ban Nha “Tres Poesías” của Nicanor Parra.

TRES POESÍAS

1.
Ya no me queda nada por decir
Todo lo que tenía que decir
Ha sido dicho no sé cuántas veces.

2.
He preguntado no sé cuántas veces
Pero nadie contesta mis preguntas.
En absolutamente necesario
Que abismo responda de una vez
Porque ya va quedando poco tiempo.

3.
Sólo una cosa es clara:
Que la carne se llena de gusanos.

Versos de salón (1962)

photo (2)

2 thoughts on “Ba bài thơ | Tres Poesías – Nicanor Parra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s