Nhật Ký của Jules Renard (4) | The Journal of Jules Renard (4) – Jules Renard

Xem tiểu sử Jule Renard, phần 1 , 2, 3 ở đây:

Văn chương, thứ nghề nghiệp lạ lùng: người ta càng sản xuất ít bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.
***

Phải thú vị! Phải thú vị! Nghệ thuật không phải là lời bào chữa cho việc làm người ta phát chán.
***

Chỉ suy nghĩ không chưa đủ; bạn phải suy nghĩ về một điều gì đó.
***

Bạn cứ suy nghĩ về cái chết miễn là bạn hy vọng có thể thoát khỏi nó.
***

Kẻ nào yêu mến và ngưỡng một chúng ta nhất, rốt cuộc, là kẻ ít hiểu chúng ta nhất.
***

Tôi càng ít hiểu cuộc đời bao nhiêu, tôi càng yêu quý nó bấy nhiêu.
***

Cảm hứng có lẽ chỉ là niềm vui trong việc viết lách; nó không đi trước chuyện viết.
***

Tôi thích sự cô đơn, ngay cả khi tôi một mình.
***

     Tôi viết xuống những suy nghĩ của tôi cho lúc tôi chết. Chúng không ích lợi gì cho tôi khi tôi còn sống. Tôi thậm chí còn quên nghĩ ra chúng.
***

Mỗi một tác phẩm của chúng ta phải là một sự khủng hoảng, gần như một cuộc cách mạng.
***

Những kẻ lãng mạn là những kẻ không bao giờ thấy mặt trái của bất kỳ thứ gì.
***

 Nhiệm vụ của nhà văn là học cách viết.
***

Nguyên cớ xâu xa của tất cả lòng ái quốc là chiến tranh: vì thế tôi chẳng phải là một người yêu nước.
***

Tình yêu giết chết trí thông minh. Não bộ và trái tim tác động lên nhau theo cách thức của một đồng hồ cát. Thứ này làm đầy chính nó chỉ để làm rỗng thứ kia.
***

Tôi viết chẳng phải cho công chúng cũng chẳng phải cho thành phần ưu tú: tôi viết cho chính tôi.
***

Một người trẻ tuổi không có tài năng là một người già cỗi.
***

Mỗi ngày, tôi là một đứa trẻ, một người đàn ông, một người già.
***

Chủ nghĩa tập thể. Nhân tài không thể là gì khác ngoài cá nhân
***

Để có thể làm việc, tôi đợi đề tài của tôi bắt đầu làm việc tôi.
***

Mallarmé viết thông minh như một người điên.
***

Phan Quỳnh Trâm chọn dịch từ bản dịch tiếng Anh The Journal of Jules Renard do Louise Bogan và Elizabeth Roget biên tập và dịch (Tin House Books, 2008). George Braziller, Inc. xuất bản lần đầu tiên năm 1964.

Literature, a queer sort of occupation: the less one produces, the better it must be.
***

Be interesting! Be interesting! Art is no excuse for boring people.
***

To think is not enough; you must think of something.
***

You think about death as long as you hope to escape from it.
***

The one who loves and admires us most is, after all, the one who knows us least.
***

I understand life less and less, and love it more and more.
***

Inspiration is perhaps only the joy of writing; it does not precede writing.
***

I like solitude, even when I am alone.
***

I write down thoughts for when I am dead. They are of no use to me while I am alive. I even forget to think them.
***

Every one of our works must be a crisis, almost a revolution.
***

Romantics are people who have never seen the wrong side of anything.
***

The task of the writer is to learn how to write.
***

At the bottom of all patriotism there is war: that is why I am no patriot.
***

Love kills intelligence. The brain and the heart act upon each other in the manner of an hour-glass. One fills itself only to empty the other.
***

To write neither for the people nor for the élite: for myself.
***

A young man without talent is an old man.
***

Every day, I am a child, a man, an oldster.
***

Collectivism! Talent can be nothing but individual.
***

I wait, in order to work, that my subject begins to work on me.
***

 Mallarmé writes intelligently like a madman.
***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s