Hoàng Đế Trung Hoa | El Emperador De La China – Marco Denevi

Marco Denevi (1922-1988) là một nhà văn, nhà báo và kịch tác gia nổi tiếng của Argentina. Ông xuất bản khá nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn; một số được dịch ra nhiều thứ tiếng và có khi được chuyển thành phim. Một trong những chủ đề nổi bật trong các tác phẩm của ông là sự bất toàn của con người. Để thể hiện chủ đề ấy, ông sử dụng nhiều kỹ thuật mới lạ và độc đáo.

—-

HOÀNG ĐẾ TRUNG HOA

Khi vua Vũ Đế băng hà trên chiếc giường ngủ lớn của mình trong sâu thẳm hoàng cung, chẳng ai hay biết gì cả. Mọi người đều quá bận rộn tuân theo những mệnh lệnh của ngài. Người duy nhất biết chuyện đó là Vương Mãng, tể tướng, một người đàn ông đầy tham vọng, khao khát ngai vàng. Ông không nói cho ai cả và giấu đi cái xác. Một năm thịnh vượng của đế quốc trôi qua. Đến khi, cuối cùng, Vương Mãng chỉ cho dân chúng thấy bộ hài cốt của vị hoàng đế quá cố. “Hãy nhìn đi.” Ông nói. “Cả một năm nay một người chết đã ngồi trên ngai vàng. Và người thực sự cai trị là ta. Ta xứng đáng là hoàng đế.” Dân chúng, hài lòng, đặt ông lên ngôi rồi giết ông, để ông có thể hoàn hảo như người tiền nhiệm của mình và để cho sự thịnh vượng của đế quốc có thể tiếp diễn.

Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha “El Emperador De La China” của Marco Denevi, trích trong Dinosaurios

de papel, (Ficticia, 2009) do Javier Perucho biên tập.

EL EMPERADOR DE LA CHINA

Cuando el emperador Wu Ti murió en su vasto lecho, en lo más profundo del palacio imperial, nadie se dio cuenta. Todos estaban demasiado ocupados en obedecer sus órdenes. El único que lo supo fue Wang Mang, el primer ministro, hombre ambicioso que aspiraba al trono. No dijo nada y ocultó el cadáver. Transcurrió un año de increíble prosperidad para el imperio. Hasta que, por fin, Wang Mang mostró al pueblo el esqueleto pelado del difunto emperador. “Veis —dijo—. Durante un año un muerto se sentó en el trono. Y quien realmente gobernó fui yo. Merezco ser gobernador.” El pueblo, complacido, lo sentó en el trono y luego lo mató, para que fuese tan perfecto como su predecesor y la prosperidad del imperio continuase.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s