Lịch Sử Ngắn Về Sự Điêu Tàn (3) – A Short History Of Decay – Cioran

cioran-1024x1024

Vực thẳm của hai thế giới không thể thông tri được mở ra giữa người có suy nghĩ về cái chết và người không có; cả hai đều phải chết; nhưng người này thì không biết về cái chết của chính hắn; người kia thì biết; Người này chỉ chết trong một khoảnh khắc; người kia chết không ngừng… Tình trạng chung của họ nằm chính ở hai điểm tương phản tuyệt đối, ở hai thái cực và trong cùng một định nghĩa như nhau; không thể hoà giải, họ cùng chịu chung một số phận… Người này sống như thể hắn bất tử; người kia liên tục suy nghĩ về sự bất tử của hắn và phủ nhận nó trong từng ý nghĩ.


Phan Quỳnh Trâm trích dịch từ bản dịch tiếng Anh của Richard Howard trong E.M. Cioran, A Short History of Decay, Arcard Publishing, New York, 2012.

The abyss of two incommunicable worlds opens between the man who has the sentiment of death and the man who does not; yet both die; but one Is unaware of his death, the other knows; One dies only for a moment, the other unceasingly… Their common condition locates them precisely at each other’s antipodes, at the two extremities and within one and the same definitions; irreconcilable, they suffer the same fate… One lives as if he were eternal; the other thinks continually of his eternity and denies it in each thought.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s