Montparnasse – Ernest Hemingway

Image
Ernest Hemingway (July 21, 1899 – July 2, 1961) – Passport photo taken in 1923

Montparnasse

Không có vụ tự tử nào trong khu phố giữa những người quen biết.
Không có vụ tự tử nào thành công cả.
Một cậu bé Trung Quốc tự sát và đã chết.
(Họ tiếp tục bỏ thư của cậu trên các giá thư ở quán Dome.)
Một cậu bé Na Uy tự sát và đã chết.
(Không ai biết cậu bé Na Uy kia đi đâu cả)
Họ tìm thấy một người mẫu chết
Một mình trên giường và chết tốt.
(Sự việc gây rắc rối gần như không thể chịu nổi cho người gác dan.)
Dầu ô-liu, lòng trắng của trứng, mù tạt, nước bọt xà phòng và
súc ruột đã cứu những kẻ mà người ta biết.
Chiều chiều, những kẻ mà người ta biết có thể được tìm thấy tại các quán cà phê.

Paris 1923

Xem tiểu sử Hemingway ở đây

====

Translated into Vietnamese by Phan Quỳnh Trâm, from Ernest Hemingway, “Montparnasse” in David Lehman (edt.), Great American Prose Poems from Poe to Present (Scribner Poetry, 2003).

Montparnasse

There are never any suicides in the
quarter among people one knows
No successful suicides.
A Chinese boy kills himself and is dead.
(They continue to place his mail in the letter rack at the Dome)
A Norwegian boy kills himself and is dead.
(No one knows where the other Norwegian boy has gone)
They find a model dead
Alone in bed and very dead.
(It made almost unbearable trouble for the concierge)
Sweet oil, the white of eggs, mustard and water soapsuds and
stomach pumps rescue the people one knows.
Every afternoon the people one knows can be found at the cafe.

Paris 1923

 

Great+American+Prose+Poems

2 thoughts on “Montparnasse – Ernest Hemingway

  1. Tôi råt’ thích E. Hemingway, dã doc nhiêu` tác phâm? cua? ông, và xem nhiêu` phim cua? ông. Môt ngu’ò’i da tài, nãng dông, môt nhà vãn nôi? tiêng’, nhu’ng cái chû’ suicide di theo ông cho dên’ chêt’ !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s