Những con chó lãng mạn | The Romantic Dogs | Los perros románticos – Roberto Bolaño

Image

ROBERTO BOLAÑO

(1953 – 2003)

  Tiểu sử Roberto Bolaño

NHỮNG CON CHÓ LÃNG MẠN

Hồi ấy, khi mới chớm hai mươi
tôi thật điên rồ
Tôi vừa mất nước
nhưng lại có được một giấc mơ
Miễn là tôi có được giấc mơ đó
chẳng điều gì khác còn đáng kể.
Không làm việc, không cầu nguyện
không học hành trong buổi tinh sương
cùng với những con chó lãng mạn.
Và giấc mơ sống trong sự trống rỗng của linh hồn tôi.
Một căn phòng ngủ bằng gỗ,
ẩn hiện trong ánh sáng chập chờn,
sâu trong buồng phổi của vùng nhiệt đới.
Rồi đôi lúc tôi thu mình lại
và đi thăm giấc mơ: một bức tượng bất tử
trong những ý nghĩ lỏng,
một con giòi quằn quại
trong tình yêu.
Một mối tình chạy trốn.
Một giấc mơ trong một giấc mơ khác.
Và cơn ác mộng bảo tôi: mày sẽ trưởng thành.
Mày sẽ bỏ lại sau lưng hình ảnh của sự đau đớn và của mê cung
và mày sẽ quên.
Nhưng khi đó, trưởng thành chắc hẳn đã là tội lỗi.
Tôi nói: Tôi ở đây, cùng những con chó lãng mạn
và tôi sẽ ở lại nơi này.

============
Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản tiếng Anh “The Romantic Dogs” của Laura Healy in trong Roberto Bolaño: The Romantic Dogs, New Directions, New York, 2006, tr. 3.

THE ROMANTIC DOGS

Back then, I’d reached the age of twenty
and I was crazy.
I’d lost a country
but won a dream.
As long as I had that dream
nothing else mattered.
Not working, not praying
not studying in morning light
alongside the romantic dogs.
And the dream lived in the void of my spirit.
A wooden bedroom,
cloaked in half-light,
deep in the lungs of the tropics.
And sometimes I’d retreat inside myself
and visit the dream: a statue eternalized
in liquid thoughts,
a white worm writhing
in love.
A runaway love.
A dream within another dream.
And the nightmare telling me: you will grow up.
You’ll leave behind the images of pain and of the labyrinth
and you’ll forget.
But back then, growing up would have been a crime.
I’m here, I said, with the romantic dogs
and here I’m going to stay.

=========
Translated from Spanish by Laura Healy

LOS PERROS ROMÁNTICOS

En aquel tiempo yo tenía veinte años
y estaba loco.
Había perdido un país
pero había ganado un sueño.
Y si tenía ese sueño
lo demás no importaba.
Ni trabajar ni rezar
ni estudiar en la madrugada
junto a los perros románticos.
Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu.
Una habitación de madera,
en penumbras,
en uno de los pulmones del trópico.
Y a veces me volvía dentro de mí
y visitaba el sueño: estatua eternizada
en pensamientos líquidos,
un gusano blanco retorciéndose
en el amor.
Un amor desbocado.
Un sueño dentro de otro sueño.
Y la pesadilla me decía: crecerás.
Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto
y olvidarás.
Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen.
Estoy aquí, dije, con los perros románticos
y aquí me voy a quedar.
romantic dogs

One thought on “Những con chó lãng mạn | The Romantic Dogs | Los perros románticos – Roberto Bolaño

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s