Không Gian Hằng Ngày | Daily Space – João Cabral de Melo Neto

Xem phần giới thiệu João Cabral de Melo Neto ở đây:

KHÔNG GIAN HẰNG NGÀY

Trong không gian hằng ngày
bóng tối ăn trái cam
trái cam ném mình vào dòng sông,
đó không phải là một dòng sông, đó là biển cả
tràn ra từ mắt tôi.

Trong không gian hằng ngày
tôi thấy những bàn tay(*), không phải từ ngữ
sinh ra từ chiếc đồng hồ
khuya khoắt, tôi mơ thấy người đàn bà
Tôi có người đàn bà và con cá.

Trong không gian hằng ngày
Tôi quên biển quên nhà
Tôi mất đi sự đói mất đi ký ức
Tôi hoài công giết chết bản thân mình
trong không gian hằng ngày

* Chú thích của người dịch: Trong cả tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha, thì “hands” và “mãos” đều vừa có nghĩa là bàn tay, vừa có nghĩa là kim đồng hồ.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Daily Space” của W.S. Merwin trong An Anthology of Twentieth-Century Brazilian Poetry (Connecticut: Wesleyan University Press, 1972), do Elizabeth Bishop biên tập và giới thiệu.

DAILY SPACE

In the daily space
the shadow eats the orange
the orange throws itself into the river,
it’s not a river, it’s the sea
overflowing from my eye.

In the daily space
born out of the clock
I see hands not words,
late at night I dream up the woman,
I have the woman and the fish.

In the daily space
I forget the home the sea
I lose hunger memory
I kill myself uselessly
in the daily space.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s