Bài Tập | Exercise – W.S. Merwin

Đầu tiên hãy quên bây giờ là mấy giờ
trong vòng một tiếng
hãy làm đều đặn mỗi ngày

sau đó hãy quên hôm nay là thứ mấy
hãy làm đều đặn trong vòng một tuần
rồi hãy quên đất nước bạn đang sống
và luyện tập nó kèm theo bài tập ở trên
trong vòng một tuần
rồi thực hiện chúng cùng lúc
trong vòng một tuần
càng ít giải lao càng tốt

tiếp theo hãy quên đi cách làm phép cộng
hay phép trừ
không có gì khác biệt cả
bạn có thể thay đổi thứ tự
sau một tuần
chúng sẽ giúp bạn
quên luôn cách đếm

quên đi cách đếm
bắt đầu bằng tuổi của bạn
bắt đầu bằng cách đếm ngược
bắt đầu bằng số chẵn
bắt đầu bằng những chữ số La Mã
bắt đầu bằng các phân số của những chữ số La Mã
bắt đầu bằng bảng chữ cái cũ
tiếp tục với bảng chữ cái
cho đến khi mọi thứ liên tục, lần nữa

tiếp tục quên các nguyên tố
bắt đầu với nước
tiếp theo là đất
tăng dần lên lửa

hãy quên lửa

Đọc những bài thơ khác và tiểu sử của W.S. Merwin ở đây

Dịch theo nguyên tác: “Exercise, trong W.S. Merwin, The Second Four Books of Poems: The Moving Target / The Lice / The Carrier of Ladders / Writings to an Unfinished Accompaniment (Port Townsend, WA: Copper Canyon Press, 1992), tr. 269.

EXERCISE

First forget what time it is
for an hour
do it regularly every day

then forget what day of the week it is
do this regularly for a week
then forget what country you are in
and practice doing it in company
for a week
then do them together
for a week
with as few breaks as possible

follow these by forgetting how to add
or to subtract
it makes no difference
you can change them around
after a week
both will help you later
to forget how to count

forget how to count
starting with your own age
starting with how to count backward
starting with even numbers
starting with Roman numerals
starting with fractions of Roman numerals
starting with the old calendar
going on to the old alphabet
going on to the alphabet
until everything is continuous again

go on to forgetting elements
starting with water
proceeding to earth
rising in fire

forget fire

2 thoughts on “Bài Tập | Exercise – W.S. Merwin

  1. Chị Hải Hà. Em đã bắt đầu dịch Merwin từ năm 2012. Ngày 28 tháng 11 em đăng lại bài “Cho Ngày Giỗ Của Tôi” trên facebook để tưởng niệm một người mà em nghĩ rằng đã chết. Sau ngày đó mới có rất nhiều bản dịch khác của “ngài” Merwin xuất hiện. Có lẽ họ thích thì họ dịch. But is that a problem?
    http://tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=1690

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s