Tình Yêu Được Thử Thách | Love Tested – Günter Grass

Günter Wilhelm Grass (1927-2015) là nhà thơ, nhà văn, kịch tác gia nổi tiếng của Đức. Tác phẩm của ông, đặc biệt là tiểu thuyết, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ông đoạt giải Nobel văn chương năm 1999 cho tiểu thuyết đầu tiên của ông là Cái Trống Thiếc (1959), đã được nhà thơ-dịch giả Dương Tường dịch sang tiếng Việt. Bộ phim cùng tên dựa trên tiểu thuyết này được làm năm 1979 cũng được giải Cành Cọ Vàng và Oscar cho phim ngoại quốc trong năm đó. Thơ của ông, ít được biết hơn, nhưng cũng được giới phê bình khen là sâu sắc và có dấu ấn riêng.

TÌNH YÊU ĐƯỢC THỬ THÁCH

Quả táo của em—quả táo của anh.
Giờ đôi ta hãy cùng cắn:
nhìn kìa, trông mới vĩnh viễn khác nhau làm sao.
Giờ ta hãy đặt quả táo bên cạnh quả táo
vết cắn bên cạnh vết cắn.


Nguyên tác tiếng Đức. Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Love Tested” của Michael Hamburger, trong Günter Grass, Novemberland, Selected Poems 1956-1993 (Harcourt Brace & Company, 1996).

LOVE TESTED

Your apple—my apple.
Now we bite at the same time:
look, how forever differently.
Now we lay apple to apple
bite beside bite.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s