trích đoạn từ “Một Cuộc Thẩm Tra” | excerpt from “An Inquest” – Samīħ al-Qāsim

Samīħ al-Qāsim sinh năm 1939 tại Jordan trong một gia đình Palestine nhưng lớn lên tại Do Thái. Về phương diện chính trị, Al-Qasim chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa dân tộc Palestine. Ông tham gia vào nhiều sinh hoạt chính trị và vì thế ông bị bắt và giam giữ nhiều lần. Hai khuynh hướng chính trị này cũng tác động mạnh mẽ đến thơ của ông. Có thể nói Al-Qasim là một nhà thơ dấn thân. Dù vậy, ông vẫn không biến thơ thành một công cụ chính trị. Thơ ông vẫn giữ được những giá trị thẩm mỹ cần thiết. Nhiều người xem ông là một trong những nhà thơ bằng tiếng Ả Rập đặc sắc trong nửa sau thế kỷ 20.

Al-Qasim mất năm 2014 vì bệnh ung thư tại Do Thái.

trích đoạn từ “Một Cuộc Thẩm Tra” 

– Thế anh gọi đất nước này là gi?
– Đất nước của tôi.
– Vậy là anh thừa nhận điều đó?
– Vâng, thưa ông. Tôi thừa nhận.
Tôi không phải là khách du lịch chuyên nghiệp.
– Có phải anh nói “đất nước của tôi”?
– Tôi nói “đất nước của tôi”.
– Và đâu là đất nước của anh?
– Đất nước của ông.
– Còn tiếng sét đánh?
– Những con ngựa của tôi hí lên.
– Còn những cơn gió giật?
– Phần nới rộng của tôi.
– Còn sự màu mỡ của những vùng đồng bằng?
– Sự nỗ lực của tôi.
– Còn độ lớn của những ngọn núi?
– Lòng tự hào của tôi.
– Vậy anh gọi đất nước là gì?
– Đất nước của tôi.
– Như vậy tôi nên gọi đất nước của tôi là gì?
– Đất nước của tôi…


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “excerpts from ‘An Inquest'” của Nazih Kassis, trong Language For A New Century, (W.W. Norton & Company, 2008)

excerpt from “An Inquest”

– And what do you call this country?
– My country.
– So you admit it?
– Yes, sir. I admit it.
I’m not a professional tourist.
– Do you say “my country”?
– I say “my country”.
– And where is your country?
– Your country.
– And the claps of thunder?
– My horses neighing.
– And the gusts of wind?
– My extension.
– And the plains’ fertility?
– My exertion.
– And the mountains’ size?
– My pride.
– And what do you call the country?
– My country.
– And what should I call my country?
– My country…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s