Công Thức Cho Năm Mới | New Year’s Recipe – Carlos Drummond de Andrade

Xem tiểu sử của Carlos Drummond de Andrade

CÔNG THỨC CHO NĂM MỚI

Nếu bạn muốn có một Năm Mới tốt đẹp
Sắc màu của cầu vồng hay sắc màu của sự bình an,
Một năm mới mà quãng đời bạn đã đi qua không thể sánh được,
(sống một cách tồi tệ, có lẽ, hoặc sống một cách vô nghĩa)
Nếu bạn muốn có một năm
Không được sơn mới với mọi thứ trở lại đúng đường,
Nhưng mới trong từng cảm giác của sự trở thành;
Mới
Đến tận cốt lõi của những gì bạn ít nhận ra nhất
(bắt đầu từ bên trong bạn)
Mới, tự phát, bạn sẽ thấy nó không thật hoàn hảo
Nhưng với nó, bạn có thể ăn, bạn có thể đi.
Bạn yêu, bạn hiểu, bạn làm việc.
Bạn chẳng cần phải uống sâm banh hay bất kỳ thức uống nào khác,
Bạn chẳng cần phải gửi hoặc nhận thư từ
(Chẳng phải bạn trông nhận được thư? Hay gửi điện tín?)
Bạn không cần
Phải làm một danh sách của những quyết tâm tốt đẹp
Lưu lại chúng trong ngăn kéo
Bạn không cần phải khóc trong hối tiếc
Về những điều khờ dại bạn đã làm
Hoặc nửa tin nửa ngờ
rằng với sắc lệnh của niềm hy vọng
từ tháng Giêng trở đi mọi thứ sẽ thay đổi
và tất cả sẽ là sự sáng tỏ, sẽ là phần thưởng
Sự công chính giữa những con người, giữa các quốc gia
Tự do cùng hương thơm và mùi vị của bánh mì buổi sáng,
Quyền của bạn được tôn trọng, bắt đầu
Bằng quyền thiêng liêng được sống.

Để có một Năm Mới
xứng đáng với tên gọi đó
Bạn tôi, bạn phải xứng đáng với nó.
Bạn phải làm mới nó, tôi biết điều đó chẳng dễ dàng.
Nhưng hãy cố, hãy thử, và hãy ý thức
Ở ngay bên trong bạn, Năm Mới
Vẫn mãi nằm im, và vẫn ngóng chờ.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “New Year’s Recipe” của Jodey Bateman http://oswego.edu/~aretore/drummond/index.html

NEW YEAR’S RECIPE

If you want to have a beautiful New Year
The color of the rainbow or the color of your peace,
A New Year beyond comparing to all the time you’ve already lived,
(lived badly perhaps or senselessly)
If you want to have a year
Not freshly painted with everything back on the right track,
But new in the feelings of coming to be;
New
Down to the heart of the things you are least aware of
(to begin with what’s inside you)
New, spontaneous, you don’t find it to be so perfect,
But with it you eat, you walk,
You love, you understand, you work.
You don’t need to drink champagne or any other drink,
You don’t need to go on visits or receive cards
(You plan to receive cards?
Send telegrams?)

You don’t need
To make a list of good resolutions
To file in your bureau drawer.
You don’t need to cry with regret
Over foolish things you’ve already done
Or to half believe
That by the decree of hope
From January onward things will change
And everything will be brightness, reward,
Justice among men and nations
Freedom with the fragrance and taste of morning bread,
Your rights being respected, beginning
With the sacred right to live.

To have a New Year
Which deserves that name
You, my friend, have to deserve it,
You have to make it new, I know that it’s not easy,
But try, experiment, be conscious.
It’s inside of you that the New Year
Has always been dormant and waiting.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s