Chuyện Thần Tiên | Fairy Tale – Miroslav Holub

Xem tiểu sử của Miroslav Holub và những bài thơ khác ở đây

CHUYỆN THẦN TIÊN

Hắn xây cho mình một ngôi nhà,
nền móng của hắn,
gạch đá của hắn,
những bức tường của hắn,
trần nhà trên đầu hắn,
ống khói và khói của hắn,
phong cảnh từ cửa sổ nhà hắn,

Hắn làm cho mình một mảnh vườn,
hàng rào của hắn,
cây xạ hương của hắn,
con giun đất của hắn,
sương chiều của hắn.

Hắn cắt ra phần của mình từ bầu trời trên cao.

Rồi hắn bọc mảnh vườn trong bầu trời
căn nhà trong mảnh vườn
và gói tất cả trong một chiếc khăn tay

rồi ra đi
đơn độc như một con cáo của vùng Bắc Cực
đi qua băng giá
cơn mưa
bất tận
đi vào thế giới.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Fairy Tale” của Ian Milner, trong Miroslav Holub, Selected Poems, (Penguin Books Ltd, 1967)

FAIRY TALE

He built himself a house,
his foundations,
his stones,
his walls,
his roof overhead,
his chimney and smoke, his view from the window.

He made himself a garden,
his fence,
his thyme,
his earthworm,
his evening dew.

He cut out his bit of sky above.

And he wrapped the garden in the sky and the house in the garden
and packed the lot in a handkerchief

and went off
lone as an arctic fox through the cold unending
rain
into the world.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s