Điểm Đến | Destino – Salfuman

Screen Shot 2016-02-28 at 12.38.49 am

ĐIỂM ĐẾN

Hắn làm dấu ở trang bốn ngàn không trăm hai mươi ba và gấp cuốn sách lại. Hắn ăn sáng, đi làm, sếp của hắn nói gì đó về năng suất làm việc và với một câu “rất tiếc”, sa thải hắn; hắn trở về nhà, ăn tối và lên giường nằm.

Ngày hôm sau, hắn quyết định không mở cuốn sách ra nữa, và bước chân của hắn đưa hắn trở lại sở làm một lần nữa, nơi hắn lại bị sa thải ; hắn trở về nhà nấu đồ ăn tối và lên giường.

Khi tỉnh dậy, hắn cầm lấy quyển sách, nhìn nó một cách chán ghét; hắn mở trang tiếp theo và, sau một lúc do dự, xé nó.

Hắn ra khỏi nhà và không có gì xảy ra cả, cũng chẳng có nhà để hắn trở về.

===
Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha “Destino” của Salfuman trong I Concurso de Microrrelatos LdN, Edición Libro de notas, 2010
Đây là một trong những truyện ngắn được giải trong cuộc thi viết truyện cực ngắn LdN.
===

DESTINO

Puso el punto en la página cuatro mil veintitrés y cerró el libro. Desayunó, se fue al trabajo, su jefe le comentó algo sobre productividad y con un lo siento fue despedido, volvió a casa, cenó y se metió en la cama.

Al día siguiente decidió no abrir el libro, así que sus pasos le guiaron de nuevo al trabajo, donde fue despedido de nuevo, volvió a casa preparó la cena y se metió en la cama.

Cuando se levantó cogió el libro y lo miró asqueado, lo abrió por la siguiente página y, tras un momento de vacilación, la arrancó.

Salió de su casa y no había nada, no había ni casa a la que volver.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s