Chỉ Dẫn Ý Niệm (1)|Conceptual Instructions (1) – Yoko Ono

Có lẽ Yoko Ono được biết nhiều với tư cách là vợ của John Lennon, là một nghệ sĩ avant-garde, một ca sĩ, một nhà hoạt động chính trị, một “thủ phạm” gây ra sự chia rẽ của ban The Beatles (dù oan ức hay không), nhưng có lẽ bà ít được nhắc đến với vai trò là một nhà thơ, một nhà thơ rất mới. Chính bản thân tôi cũng vô cùng ngạc nhiên khi đọc được những bài thơ của bà trong một tập thơ (bà gọi là tập Chỉ Dẫn Ý Niệm – Conceptual Instructions*) đang được bán hạ giá ở tiệm sách Gleebooks trên đường Glebe Point Road. Đọc vài bài, tôi cảm thấy được đây là một con người đầy đau khổ và cô độc, cố gắng sống một cách bình thản và yên ả trong nỗi khổ đau của mình. Có lẽ đây chỉ là cảm nhận riêng của tôi, ở một trạng thái tinh thần riêng của tôi. Cách đây vài tháng, tôi có viết bài “CÓ NHỮNG TÁC PHẨM CHO MỘT THỜI“; có lẽ đây là tác phẩm cho tôi, ở thời điểm này.

MẢNH LIÊN KẾT VI

Hãy bơi càng xa càng tốt trong giấc mơ của bạn. Xa khỏi: nhà của bạn bằng hữu của bạn con cái của bạn thú nuôi của bạn đồ dùng của bạn nơi làm việc của bạn đồng nghiệp của bạn Xem thử bạn chìm lỉm hay sống sót.

FullSizeRender
CONNECTION PIECE VI Swim as far as you can in your dream. Away from: your home your mate your children your pets your belongings your work place your colleagues See if you drown or survive

MẢNH PHÒNG II Ngủ trong hai căn phòng riêng biệt Thì thầm với nhau. Ngủ trong hai thành phố khác biệt, Ngủ trong hai đất nước khác biệt Ngủ trong hai hành tinh khác biệt Thì thầm với nhau.  FullSizeRender_1

ROOM PIECE II Sleep in separate rooms. Whisper to each other. Sleep in separate cities. Sleep in separate countries. Sleep on separate planets. Whisper to each other.
MẢNH PHÒNG IV Đếm tất cả những chữ trong sách thay vì đọc chúng. Đếm tất cả những vật trong phòng mà không phân loại chúng. Thông thoáng tâm trí bạn. Thông thoáng căn phòng bạn. Sắp đặt lại căn phòng bằng cách mà bạn muốn tâm trí của mình như thế
FullSizeRender_2
ROOM PIECE IV Count all the words in the book instead of reading them. Count all the objects in the room without classifying them. Unclog your mind. Unclog your room. Arrange your room in a way you wish your mind would be.
 —
MẢNH PHÒNG V Tìm một cái điện thoại chỉ vọng lại tiếng nói của bạn Gọi mỗi ngày và phàn nàn và than thở về cuộc đời của bạn và những người xung quanh bạn.
FullSizeRender_3

ROOM PIECE V Get a telephone that only echoes back your voice. Call every day and complain and moan about your life people around you.

MẢNH DỌN DẸP I Ghi xuống một kỷ niệm buồn Bỏ nó vào trong hộp Đốt cháy hộp và rắc tro lên cánh đồng Bạn có thể cho vài miếng tro cho một người bạn chia sẻ nỗi buồn với bạn. FullSizeRender_4

CLEANING PIECE I Write down a sad memory. Put it in a box. Burn the box and sprinkle the ashes in the field. You may give some ashes to a friend who shared the sadness

*Đây là tập Chỉ Dẫn Ý Niệm thứ hai cuả bà, tập đầu tiên có tên là Grapefruit, được xuất bản cách đây 50 năm. Algonquin Books of Chapel Hill (2013) Acorn-225x300 Grapefruit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s