Sự Trống Rỗng Của Người | The Emptiness of Man – João Cabral de Melo Neto

 

João Cabral de Melo Neto (1920 –1999) là một nhà ngoại giao và là nhà thơ nổi tiếng của Brazil. Nhiều nhà phê bình còn xem ông là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học bằng tiếng Bồ Đào Nha. Thơ của ông rất đa dạng về bút pháp và kỹ thuật, từ dân gian đến siêu thực. Ông thường nói: “Tôi không muốn bôi dầu thơm lên hoa”. Có thể xem đó là nguyên tắc sáng tác của ông. Ông tránh né những cảm xúc dễ dãi theo lối tình cảm chủ nghĩa hay lãng mạn chủ nghĩa. Thơ ông thường khô với những hình ảnh, động tác và những miêu tả về ngoại hình thay vì cảm xúc. Bài thơ dưới đây là một tác phẩm tiêu biểu cho khuynh hướng sáng tác ấy.

 

Sự trống rỗng của người

Sự trống rỗng của người không giống như
thứ gì khác: nó không giống như sự trống rỗng của một cái áo khoác
hay của một cái bao rỗng (những thứ không thể tự đứng lên
khi trống rỗng, như một con người trống rỗng),
sự trống rỗng của người giống sự tràn đầy hơn
những gì căng phồng tiếp tục căng phồng
cách mà một cái bao phải cảm thấy được
là nó đang được làm đầy, hay bất kỳ cái bao nào khác.
Sự trống rỗng của người, sự trống rỗng tràn đầy này,
nó không giống như sự trống rỗng của một bao gạch
hay của một túi đinh tán, nó không có nhịp đập
thình thịch trong một bao hạt giống hay trong những bao trứng.

Sự trống rỗng của người, dù giống như một
sự tràn đầy, và có vẻ như là một khối, thực sự
chẳng được làm từ thứ gì cả, nhiều mảnh nhỏ của sự trống rỗng,
giống như miếng bọt biển, trống rỗng khi được làm đầy,
căng phồng như một miếng bọt biển, với không khí, với không khí trống rỗng,
nó đã sao chép cấu trúc của miếng bọt biển:
nó được làm thành từng chùm, của những bong bóng,
của những gì không phải nho
Sự trống rỗng của người giống như một cái túi
được làm đầy bởi những miếng bọt biển, được làm đầy bởi sự trống rỗng:
Sự trống rỗng của người, hay sự trống rỗng căng phồng,
hay sự trống rỗng căng phồng lên bằng chính sự trống rỗng.

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Dịch từ bản tiếng Anh, “The Emptiness of Man”, của Galway Kinnell, in trong cuốn Twentieth-century Latin American Poetry: A Bilingual Anthology do Stephen Tapscott biên tập (The University of Texas Press, 1996).

 

The Emptiness of Man

The emptiness of being a man is not like
any other: not like an empty coat
or empty sack (things which do not stand up
when empty, such as an empty man),
the emptiness of man is more like fullness
the swollen things which keep on swelling,
the way a sack must feel
that is being filled, or any sack at all.
The emptiness of man, this full emptiness,
is not like a sack of bricks’ emptiness
or a sack of rivets’, it does not have the pulse
that beats in a seed bag or bag of eggs.

The emptiness of man, though it resembles
fullness, and seems all of a piece, actually
is made of nothings, bits of emptiness,
like the sponge, empty when filled,
swollen like the sponge, with air, with empty air,
it has copied its very structure from the sponge:
it has made up in clusters, of bubbles, of non-grapes.
Man’s empty fullness is like a sack
filled with sponges, is filled with emptiness:
man’s emptiness, or swollen emptiness,
or the emptiness that sack by being empty.

One thought on “Sự Trống Rỗng Của Người | The Emptiness of Man – João Cabral de Melo Neto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s