Bói Kiều – Phan Quỳnh Trâm

Bắt chước bạn Trần Ngọc Hiếu, vừa qua Giao Thừa mình cũng đem Kiều ra bói. Bói lần đầu, một cách có tính toán, mình nhắm nếu lật ở đâu đó giữa cuốn thì không vào... Lầu Xanh cũng gặp Hoạn Thư nên cố tình lật phần đầu, thế là gặp ngay Kim Trọng hào … Continue reading Bói Kiều – Phan Quỳnh Trâm

Sự Trống Rỗng Của Người | The Emptiness of Man – João Cabral de Melo Neto

  João Cabral de Melo Neto (1920 –1999) là một nhà ngoại giao và là nhà thơ nổi tiếng của Brazil. Nhiều nhà phê bình còn xem ông là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học bằng tiếng Bồ Đào Nha. Thơ của ông rất đa dạng về bút pháp … Continue reading Sự Trống Rỗng Của Người | The Emptiness of Man – João Cabral de Melo Neto

Có Những Tác Phẩm Cho Một Thời – Phan Quỳnh Trâm

Nhân cái chết của tác giả của The Thorn Birds, một số nhà phê bình Tây Phương trong đó có Germaine Greer cho đó là cuốn sách "hay nhất trong những cuốn sách dở mà bà đã từng đọc". Tôi tin nhận xét ấy có thể làm cho nhiều người đọc ở VN ngạc nhiên … Continue reading Có Những Tác Phẩm Cho Một Thời – Phan Quỳnh Trâm