Khi Tình Nhân Nói Chuyện| Conversación Galante | Lovers Talk (with Audio)- Nicanor Parra

Image

        NICANOR PARRA
                 (1914~)KHI TÌNH NHÂN NÓI CHUYỆN

– Mình ở đây cả một tiếng rồi
Vậy mà anh chỉ trả lời mỗi một câu cũ rích.
Anh muốn làm em phát điên lên với những câu đùa của anh
Nhưng em đã biết tỏng chúng rồi.
Anh không thích miệng em? Không thích mắt em sao?
– Dĩ nhiên anh thích mắt em chứ.
– Vậy tại sao anh không hôn chúng?
– Anh sẽ hôn ngay đây nè!
– Anh không thích đùi hay ngực em sao?
– Em nói cái gì vậy, anh mà không thích ngực em!
– Vậy tại sao anh không bày tỏ điều đó?
Sờ nó đi, khi anh còn có cơ hội.
– Anh chẳng thích em bắt anh phải làm vậy chút nào.
– Vậy tại sao anh lại bắt em cởi quần áo?
– Anh có bảo em cởi quần áo đâu cơ chứ.
Em tự cởi vì em muốn thế mà:
Bây giờ mặc quần áo vào đi, trước khi chồng em về.
Thay vì càm ràm
mặc quần áo vào đi, chồng em về bây giờ đấy.

=====

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm.

=====

CONVERSACIÓN GALANTE

-Hace una hora que estamos aquí
Pero siempre contestas con lo mismo;
Quieres volverme loca con tus Chistes
Pero tus chistes me los sé de memoria
¿No te gusta la boca ni los ojos?
-Claro que sí me gustan me gustan los ojos.
-¿Pero por qué no los besas, entonces?
-Claro que sí que los voy a besar.
-¿No te gustan los senos ni los muslos?
-¡Cómo no van a gustarme los senos!
-Pero entonces ¿por qué no reaccionas?
Tócalos, aprovecha la ocasión.
-No me gusta tocarlos a la fuerza.
-¿Y para que me hiciste desnudarme?
-Yo no te dije que te desnudaras.
Fuiste tú misma quien se desnudó:
Vístase, antes que llegue su marido.
En vez de discutir.
Vístase, antes que llegue su marido.

=====

LOVERS TALK

– We’ve been here an hour
But you always come up with the same old answer;
You want to drive me crazy with your jokes
But I know them by heart.
Don’t you like my mouth? Don’t you like my eyes?
– Of course I like your eyes.
– Then why don’t you kiss them?
– I am going to kiss them!
– Don’t you like my thighs or my breasts?
– What do you mean, I don’t like your breasts!
– Then why don’t you show it?
Touch them, while you have the chance.
– I don’t like for you to make me do it.
– Then whey did you make me undress?
– I didn’t tell you to undress.
You did it because you wanted it:
Now get dressed, before your husband comes home.
Stop talking and put your clothes on
Before your husband comes home.

=====

Nicanor Parra, Antipoems: New and Selected (New York: New Direction Publishing, 1985), Edited by David Unger with an Introduction by Frank MacShane, translated by Lawrence Ferlinghetti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s