Tiếc. Chúng ta mới thực là một phát minh tuyệt diệu | A Pity. We Were Such a Good Invention – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924 –2000)

 Xem tiểu sử Yehuda Amichai

Tiếc. Chúng ta mới thực là một phát minh tuyệt diệu

Người ta cưa cụt
Đùi em khỏi hông anh.
Theo anh thấy
Thì tất cả bọn họ đều là bác sĩ phẫu thuật. Tất cả.

Người ta tháo dỡ chúng ta
Đứa này khỏi đứa nọ.
Theo anh thấy.
Tất cả bọn họ đều là kỹ sư. Tất cả.

Thật tiếc. Chúng ta mới thực là một
phát minh tuyệt diệu và trìu mến
Một chiếc máy bay làm từ chồng và vợ.
Có cánh và mọi thứ.

Chúng ta lượn một chút trên mặt đất.
Thậm chí chúng ta còn bay được chút đỉnh.

====

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “A Pity. We Were Such a Good Invention” của Assia Gutmann trong Yehuda Amichai, Selected Poems (Penguin Books, 1971).

A Pity. We Were Such a Good Invention

They amputated
Your thighs off my hips.
As far as I’m concerned
They are all surgeons. All of them.

They dismantled us
Each from the other.
As far as I’m concerned.
They are all engineers. All of them.

A pity. We were such a good.
And loving invention.
An aeroplane made from a man and wife.
Wings and everything.
We hovered a little above the earth.

We even flew a little.

=====

Source: Yehuda Amichai, Selected Poems (Penguin Books, 1971).

Screen Shot 2014-06-27 at 9.44.21 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s