Variation on a theme | Biến tấu trên một chủ đề – Phan Quỳnh Trâm

Variation on a theme

I was sitting next to an elderly couple,
ten minutes
before the prize presentation of an international piano competition,
holding the program in their hands,
they were discussing their favorite pianist,
and who was going to win…
Overhearing their conversation,
I thought about you
when I get to their age,
you would have already been dead
and what’s worse: you don’t even like classical music
or music of any kind.
The 6th prize winner (out of the 6 finalists, yet still a winner) was announced,
she would perform an Etude by Rachmaninov
For the first time in the whole competition
I could feel a truthful sadness on her face
a genuine anguish from her fingers
a tormented soul
of hers for not being able to win the first prize
of mine, contemplating about the days we would grow old together
holding hands before a concert starts
having such musical discussions
and those days, I knew
would just never come.

Biến tấu trên một chủ đề

B. ngồi cạnh một cặp vợ chồng già, mười phút trước
buổi trình diễn của cuộc thi dương cầm quốc tế
cầm tờ chương trình trên tay, họ bàn
về dương cầm thủ họ thích nhất,
và người nào sẽ đoạt giải.
Nghe câu chuyện của họ, B. nghĩ đến K.
khi B. bằng tuổi họ, K. hẳn đã chết
và tệ hơn thế nữa: K. không hề thích nhạc cổ điển
hay bất kỳ loại nhạc nào.
Người đoạt giải thứ sáu (trong sáu người vào chung kết – thì cũng vẫn là giải) được công bố,
cô sẽ chơi một bài Etude của Rachmaniov
Lần đầu tiên trong suốt cuộc thi
B. cảm nhận được nỗi buồn thành thực trên khuôn mặt cô ấy
nỗi đau đớn run rẩy trên từng ngón tay,
tâm hồn đầy dằn vặt
của cô ấy vì không thể đoạt được giải nhất
của chính B. nữa, khi nghĩ ngợi về ngày mình già
với nhau
tay trong tay trước buổi hòa nhạc bắt đầu
cũng bàn về chuyện âm nhạc như thế
và ngày ấy, B. biết
sẽ không bao giờ đến
Không bao giờ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s