Ngài Bộ trưởng Bộ Văn hoá được toại nguyện | The Minister of Culture Gets His Wish – Mark Strand

img_0726

MARK STRAND
(1934~)
Mark Strand — nhà thơ, nhà văn Hoa Kỳ đương đại — sinh tại Summerside, Prince Edward Island, Canada, năm 1934. Ông lớn lên và đi học tại Hoa Kỳ và Nam Phi. Ông là tác giả của 11 tập thơ, trong đó, những tập nổi tiếng nhất là Dark Harbor (1993), The Continuous Life (1990), The Late Hour (1978), The Story of Our Lives (1973), vàSleeping with One Eye Open (1964). Ông cũng xuất bản ba tập văn xuôi, ba dịch phẩm, hai cuốn sách về các nghệ sĩ đương đại, và ba cuốn sách cho thiếu nhi. Ông cũng đã biên tập nhiều tác phẩm, trong số đó có The Making of a Poem (2000), The Golden Ecco Anthology (1994), The Best American Poetry (1991), và Another Republic: 17 European and South American Writers (cùng với Charles Simic, 1976). Mark Strand đã đoạt các giải thưởng Bollingen Prize, Bobbit Prize, Edgar Allen Poe Prize, Rockefeller Foundation Award, Wallace Stevens Prize, và Pulitzer Prize (1999). Ông đã nhận được nhiều khoản tài trợ cho nghiên cứu và sáng tác từ các tổ chức như Academy of American Poets, MacArthur Foundation, Ingram Merrill Foundation, và National Endowment for the Arts. Mark Strand đã từng là Poet Laureate của Hoa Kỳ và là Chủ Tịch của Academy of American Poets. Hiện ông giảng dạy tại University of Chicago.
—-

 
Ngài Bộ trưởng Bộ Văn hoá được toại nguyện

Ngài Bộ trưởng Bộ Văn hóa về nhà sau một ngày mệt nhoài ở văn phòng. Ngài nằm vật xuống giường và cố không nghĩ đến điều gì cả, nhưng cái-không-gì-cả lại đang-xảy-ra, hay chính xác hơn, không xảy ra. Cái-không-gì-cả ở một nơi khác làm những gì mà cái-không-gì-cả làm, nghĩa là bành trướng bóng đêm. Nhưng ngài bộ trưởng rất kiên nhẫn, và mọi thứ từ từ trượt đi nơi khác — bức tường của ngôi nhà ngài, công viên bên kia đường, bạn bè ở thị trấn kế bên. Ngài tin rằng cái-không-gì-cả cuối cùng cũng đã tìm đến với ngài, và bằng sự khiếm diện của nó, nó nói, “Cưng à, cưng có biết là em luôn muốn làm cưng vui đến độ nào, và bây giờ thì em đã đến. Và hơn thế nữa, em đến để ở lại đây vĩnh viễn.”
Phan Quỳnh Trâm dịch theo nguyên tác “The Minister of Culture Gets His Wish” của Mark Strand, đăng trong Poetry Foundation (January 2011, issue of Poetry).
 —-

 

The Minister of Culture Gets His Wish
  
The Minister of Culture goes home after a gruelling day at the office. He lies on his bed and tries to think of nothing, but nothing hap-pens or, more precisely, does not happen. Nothing is elsewhere doing what nothing does, which is to expand the dark. But the minister is patient, and slowly things slip away—the walls of his house, the park across the street, his friends in the next town. He believes that nothing has finally come to him and, in its absent way, is saying, “Darling, you know how much I have always wanted to please you, and now I have come. And what is more, I have come to stay.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s