Thượng Đế – Eduardo Galeano

Dietrich Bonhoeffer bị giam trong trại tập trung ở Flossenbürg.

Lính canh bắt tất cả những tù nhân phải xem cuộc hành hình của ba người đàn ông bị kết án.

Một người đứng bên cạnh Bonhoeffer nói thầm:

“Vậy thì Thượng Đế ở đâu?”

Và Bonhoeffer, vốn là một nhà thần học, chỉ vào những kẻ bị treo cổ lủng lẳng dưới ánh sáng rạng đông.

“Đó.”

Vài ngày sau, đến lượt ông.

 

———————
Dịch từ bản tiếng Anh “God” của Mark Fried, trong Eduardo Galeano, Mirrors: Stories of Almost Everyone(New York, Nation Books, 2009).

One thought on “Thượng Đế – Eduardo Galeano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s