Cuộc Thẩm Tra Dưới Thời Stalin – Eduardo Galeano

EDUARDO GALEANO

(1940~)

 

 

CUỘC THẨM TRA DƯỚI THỜI STALIN

 

Isaac Babel[*] là một nhà văn ở ngoài vòng pháp luật. Ông giải thích:

“Đó là một thể loại mới do tôi phát minh: sự im lặng.”

Ông bị bỏ tù năm 1939.

Vụ xử án kéo dài hai mươi phút.

Ông thú nhận đã viết những cuốn sách trong đó tư tưởng tiểu tư sản của ông đã xuyên tạc hiện thực cách mạng.

Ông thú nhận đã phạm tội chống lại nhà nước Xô-viết.

Ông thú nhận đã nói chuyện với bọn gián điệp nước ngoài.

Ông thú nhận đã liên lạc với phe Trotsky trong những chuyến du lịch ngoài nước.

Ông thú nhận đã có biết một âm mưu ám sát Đồng chí Stalin mà ông không đi trình báo với công an.

Ông thú nhận đã muốn chạy theo những kẻ thù của tổ quốc.

Ông thú nhận là tất cả những lời thú nhận của ông đều sai sự thật.

Người ta bắn chết ông vào ngay đêm hôm đó.

Mười lăm năm sau, vợ ông mới biết.

 

———————
Dịch từ bản tiếng Anh “The inquisition in Stalin’s time” trong Eduardo Galeano, Mirrors: Stories of Almost Everyone (New York, Nation Books, 2009).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s