Sự kiện / cước chú về việc hình thành đám đông

sự kiện

thơ thận trọng
và người
thận trọng
sống
chỉ đủ
lâu
để
chết
một cách an toàn.

cước chú về việc hình thành đám đông:

có những người trẻ và chẳng là gì
khác nữa cả và
có những kẻ già và chẳng là gì
khác nữa cả
và có những người không trẻ cũng không già và
cũng vẫn chỉ ở lưng chừng

và nếu như những con ruồi biết khoác áo trên
lưng của chúng
và nếu như tất cả những tòa nhà đều bị thiêu rụi trong
ngọn lửa vàng,
nếu như thiên đàng có thể lắc như một vũ công
múa bụng
và nếu như tất cả những trái bom nguyên tử đều bắt đầu
bật khóc,
có những người sẽ vẫn cứ trẻ và sẽ vẫn cứ chẳng là gì
khác nữa cả và
có những kẻ sẽ vẫn cứ già và sẽ vẫn cứ chẳng là gì
khác nữa cả,
và số còn lại sẽ vẫn cứ như thế
phần còn lại sẽ vẫn cứ như thế.

một số ít kẻ không giống ai
thì bị loại trừ nhanh chóng
bởi cảnh sát, bởi mẹ, bởi
anh em, bởi những người khác; bởi
chính họ.

tất cả những gì còn lại thì bạn
đã thấy đó.

Thật
nản!

Charles Bukowski – Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

——————–
Dịch từ nguyên tác: “fact”, trong Charles Bukowski, Bone Palace Ballet: New Poems (Boston, MA: Black Sparrow Press, 1997); và “footnote upon the construction of the masses” trong Charles Bukowski, The Days Run Away Like Wild Horses over the Hills (Boston, MA: Black Sparrow Press, 1969).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s