Chân dung một bài vè chưa thành – Phan Quỳnh Trâm

K.
B. (lại) muốn làm thơ
thơ B.,
tuyệt, không có chỗ cho Nguyễn Du,
đương nhiên, không phảng phất mùi Thuý Kiều
(hay tất cả những điều gì tương tự!)
thơ B.,
sẽ không có cổ cồn, cà-vạt
không Sartre không Kant
không Descartes không Leibniz
(hay rất nhiều những triết gia già mồm, lý sự.)
thơ B.,
sẽ không có nước mắt đàn bà
nồng nặc mùi nước hoa, son phấn (dù đắt tiền.)
thơ B., sẽ vô cùng dễ hiểu
nhưng không phải thứ mì ăn liền
thơ B.,
sẽ không phải năm chữ, lục bát
(bởi B. chẳng biết gieo vần.)
sẽ chỉ được đọc bằng mắt
để không thể tra tấn lỗ tai kẻ khác, khi cần.
thơ B.,
sẽ không có phượng hồng, áo tím
cũng sẽ không ẩn ức, dục tình
(chẳng phải B. không muốn)
chỉ sợ mẹ B. đọc được
diễn/suy/tra/khảo: tổ cực hình!
thơ B.,
sẽ không có thiền sư xuống núi
(ngủ một giấc)
chống gậy lên rừng.
không sát na, vô thường.
lạm phát!
thơ B.
đã vi phạm những điều ở trên.
làm thơ quá khó
tốt hơn hết
B. sẽ làm vè
“chi chi chành chành”
sao không?
Jan 09

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s