Lại Những Bàn Tay | The Hands Again – Ahmad Dahbour

Ahmed Dahbour là nhà thơ Palestine. Ông sinh năm 1946 tại Haifa nhưng từ năm lên hai, đã theo bố mẹ sống lưu vong. Ông làm phóng viên báo chí và biên tập viên về chính trị cho đài phát thanh Palestine. Có thời gian ông làm tổng giám đốc trong Bộ Văn hoá. Ông xuất bản khá nhiều thơ và từng đoạt giải thưởng về thơ của Palestine (Palestine Award).

LẠI NHỮNG BÀN TAY

Không có biển cả nào trong sách vở
Tôi kiếm tìm những đại dương, nhưng chúng không trả lời
Không có chiếc giường nào trong cây cối
Mỗi khi tôi muốn nghỉ ngơi, những nhánh cây nguy hiểm lại thức dậy
Không có cuộc đối thoại nào trong ngôn ngữ
Từ ngữ của chúng chỉ vươn được đến đôi môi tôi, chẳng bao giờ đến được những dây-thần-kinh bên-trong tôi
Chẳng có cánh đồng nào trên những đám mây
chỉ có máu tìm cách đem tin tức của nó đến những chân trời
Không Biển Cả Không Sách Vở
Không Giường Không Cây
Không Đối Thoại Không Ngôn Ngữ
Không Cánh Đồng Không Mây

Hãy mạnh mẽ lên, đôi bàn tay tôi; nếu cần như thế,
Chúng sẽ để ý thôi, khi ấy.

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “The Hands Again” của Lena Jayyusi và Jeremy Reed (từ tiếng Arabic), trong Language For A New Century, (W.W. Norton & Company, 2008)

THE HANDS AGAIN

No seas in books

I seek oceans, but they don’t respond
No bed in the trees
whenever I want to rest, its dangerous branches awaken
No dialogue in language
their words only reach my lips, never my inner nerves
No fields in the clouds
only blood that tries to give its news to horizons
No Seas No Books
No Bed No Tree
No Dialogue No Language
No Fields No Clouds

Grow strong, my hands; if you should,
they’d pay attention, then.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s