Tù Nhân Của Ký Ức – Phan Quỳnh Trâm

TÙ NHÂN CỦA KÝ ỨC

Sau gần hai chục năm sống ở nước ngoài, nàng về Việt Nam thăm quê. Đứng trước ngôi nhà mà thuở nhỏ nàng từng sống, nàng xúc động đến ứa nước mắt. Bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ ấu hiện về. Nàng gõ cửa. Không ai lên tiếng. Nàng đẩy cửa bước vào. Khi nàng vừa bước vào trong, cánh cửa tự động đóng sầm lại. Nàng hốt hoảng nhận ra là phía trong không hề có chốt mở. Nàng không thể nào mở cửa ra được nữa. Nàng bị nhốt trong căn nhà cũ. Vĩnh viễn.

Phan Quỳnh Trâm.

One thought on “Tù Nhân Của Ký Ức – Phan Quỳnh Trâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s