Đối Thoại Với Borges | Dialogue With Borges | Diálogo con Borges – Juan José Arreola

Juan José Arreola(1918-2001), người Mexico, được xem là một trong những nhà văn táo bạo, thích tìm tòi và thử nghiệm những cái mới nhất trong nền văn học tiếng Tây Ban Nha trong thế kỷ 20. Mặc dù có một cuốn tiểu thuyết được xuất bản và được bán khá chạy (La feria, 1963), sở trường của ông là ở thể truyện ngắn. Giống nhiều nhà văn vùng châu Mỹ Latin, ông sử dụng khá nhiều yếu tố thần kỳ trong các tác phẩm hư cấu. Khác với nhiều nhà văn khác, khi sử dụng các yếu tố thần kỳ, ông không muốn hoài niệm một truyền thống xưa cũ mà chủ yếu để châm biếm. Cùng với Jorges Luis Borges, ông được xem là một trong vài bậc thầy trong tiểu loại kết hợp giữa truyện và tiểu luận (hybrid subgenre of the essay-story).

—-

ĐỐI THOẠI VỚI BORGES

Lần cuối cùng Borges và tôi gặp nhau, chúng tôi đều đã chết. Để giải khuây, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về sự vĩnh cửu.

DIALOGUE WITH BORGES

The last time Borges and I met, we were dead. To entertain ourselves, we started talking about the eternity.


Phan Quỳnh Trâm translated into English and Vietnamese from Antonio Fernández Ferrer, La mano de la hormiga (Madrid: Fugaz, 1990)

DIÁLOGO CON BORGES

La última vez que nos encontramos Jorge Luis Borges y yo, estábamos muertos. Para distraernos, nos pusimos a hablar de la eternidad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s