Love | Tình Yêu – Miroslav Holub

screen-shot-2016-12-24-at-10-13-46-pm

TÌNH YÊU

Hai ngàn điếu thuốc
Một trăm dặm
từ bức tường này đến bức tường nọ
Sự vĩnh cửu và một nửa những đêm kinh cầu
trắng hơn cả tuyết.

Hàng tấn từ ngữ
cũ như những vết chân
của một con thú mỏ vịt trên cát.

Hàng trăm quyển sách chúng ta đã không viết.
Hàng trăm kim tự tháp chúng ta đã không xây.

Rác rến.
Bụi bậm.

Cay đắng
như sự khởi đầu của thế giới.

Tin tôi đi khi tôi nói rằng
nó thật đẹp.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Love” của Ian Milner, trong Miroslav Holub, Selected Poems, (Penguin Books Ltd, 1967)

LOVE

 
Two thousand cigarettes.
A hundred miles
from wall to wall.
An eternity and a half of vigils
blanker than snow.

Tons of words
old as the tracks
of a platypus in the sand.

A hundred books we didn’t write.
A hundred pyramids we didn’t build.

Sweepings.
Dust.

Bitter
as the beginning of the world.

Believe me when I say
it was beautiful.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s