Tờ Nhật Báo | El Diario a Diario – Julio Cortázar

cortazar-completos

TỜ NHẬT BÁO 

Một người đàn ông bắt chuyến xe điện sau khi mua một tờ báo và cặp nó dưới nách. Nửa giờ sau ông bước xuống với cùng một tờ báo cặp dưới cùng một nách.

Nhưng giờ đây nó không phải là tờ báo đó nữa. Nó chỉ còn là một mớ giấy in mà người đàn ông bỏ lại trên một băng ghế ở một quảng trường.

Không lâu sau khi bị bỏ lại một mình trên băng ghế, chồng giấy in lại hoá thành một tờ báo khi một cậu bé thấy nó, đọc nó và lại để nó trở lại thành một mớ giấy in.

Không lâu sau khi bị bỏ lại một mình trên băng ghế, mớ giấy in lại trở lại thành tờ báo, khi một bà cụ tìm thấy nó, đọc nó, và lại để nó trở lại thành một mớ giấy in. Sau đó người ta đem nó về nhà và trên đường đi dùng nó để bọc nửa ký củ cải đường, đó là cách mà những tờ báo được dùng hằng ngày sau những lần hoá thân sôi động ấy.

===
Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha “El Diario A Diario” trong Julio Cortázar, Cuentos Completos, nhà xuất bản AlfaGuara tái bản lần thứ 3 năm 2015, Buenos Aires.
===

EL DIARIO A DIARIO

Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo.

Pero ya no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza.

Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas.

Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s