Chân Dung | Portrait – Bernard Noël

Bernard Noël sinh năm 1930, xuất bản tập thơ đầu tay, Les Yeux Chimeres, lúc ông 25 tuổi. Sau đó, ông in thêm một tập thơ văn xuôi rồi bẵng đi hơn 10 năm im lặng, đến giữa thập niên 1960, ông mới xuất hiện trở lại với cả hai thể loại thơ và văn … Continue reading Chân Dung | Portrait – Bernard Noël

Sự Chết, Tôi Nói Về Nó| Death, I speak of it – Claire Lejeune

  Sinh năm 1926, Claire Lejeune là một trong những nhà thơ và tiểu luận gia nổi tiếng của Pháp sau đệ nhị thế chiến. Bà sáng lập hai tờ tạp chí tại Geneva. Les Cahiers Internationaux de Symbolisme (năm 1962) và Réseaux (1965). Tờ sau vốn là một tạp chí liên ngành về triết … Continue reading Sự Chết, Tôi Nói Về Nó| Death, I speak of it – Claire Lejeune

Hypnos – René Char

René Char (1907 –1988) là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của Pháp trong thế kỷ 20. Lúc trẻ, trong thập niên 1920, ông tham gia vào phong trào thơ siêu thực với các bạn hữu như Louis Aragon, André Breton và René Crevel. Đến giữa thập niên 1930, ông dần dần tách … Continue reading Hypnos – René Char