Cơn Lốc | Vórtice – Oliverio Girondo

download (6)

                        Xem phần giới thiệu Girondo

CƠN LỐC

Từ biển cả, lên núi cao
Trên mặt đất,
Qua không khí,
Từ miệng này đến miệng khác,
Xoay tròn
xoáy cuộn…
giữa đồ đạc và bóng tối,
bực bội,
la hét,
Tôi đã đánh mất cuộc đời tôi,
Tôi không biết ở đâu
Tôi chẳng biết khi nào.

===
Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha “Vórtice”, trong Oliverio Girondo, Obra Completa, do Raúl Antelo biên tập, University of Costa Rica, 1999.
===

VÓRTICE

DEL MAR, a la montaña,
por el aire,
en la tierra,
de una boca a otra boca,
dando vueltas,
girando,
entre muebles y sombras,
displicente,
gritando,
he perdido la vida,
no sé dónde,
ni cuándo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s