Phan Quỳnh Trâm – Interview with SBS Radio (Part 1 & 2)

phanquynhtram-2

Phan Quỳnh Trâm là một trong những cây bút trẻ nhất trong số các cộng tác viên của trang Tiền Vệ ở Úc. Bắt đầu làm thơ từ năm 2008, rồi vài năm sau đó cô say mê dịch thuật. Phan Quỳnh Trâm nói chuyện với Phượng Hoàng (SBS Radio) về những cảm nghiệm cá nhân của một người làm thơ và dịch giả. Đồng thời, Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc-Tuấn đóng góp những nhận định về một số nét độc đáo trong thơ của Phan Quỳnh Trâm và về công việc dịch thuật văn chương. (http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=18654)

Phần 1: 

Phần 2:

One thought on “Phan Quỳnh Trâm – Interview with SBS Radio (Part 1 & 2)

  1. Nghe giọng dễ thương nhỉ, thích đoạn bác gì nói là, làm thơ không đến từ cảm xúc dễ dãi mà đến từ ý niệm mang tính mỹ học một cách có ý thức, mình cũng đã bắt đầu tự ngấm được điều này trong sáng tác của mình. (Cái này không phải là cố mà làm được, mà tự đến một thời điểm nó tràn đầy, nó tự giác ngộ, nó tự đến, với bản thân mình.)

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s