Cut & Paste

Những lúc như thế này
Tôi muốn làm thơ
Tôi biết tôi có thể làm được thơ
Tôi biết. tôi biết. tôi biết
Tôi không thể nghe.thấy.sờ.ngửi.nếm
Tôi chỉ có thể cảm
nó – như hồn ma – lẩn quất đâu đây
Tôi vẫn chưa biết tôi sẽ viết gì
Nhưng bạn thấy đấy: đây rõ ràng là một bài thơ
Dài hơn một bài tứ tuyệt hay một bài bát cú
Đây là dòng thứ mười một
Đây là dòng thứ mười hai
Đây là dòng thứ mười ba
<cut & paste>
<cut & paste>
<cut & paste>
Đây là dòng thứ một tỉ trong bản trường ca của tôi
Tôi vẫn còn mải mê suy nghĩ về bài thơ của mình.
Thơ đã tìm mà thơ chẳng thấy?
Thơ đã gõ mà tôi không mở.
Tôi thấy gió-thơ chạy dọc hành lang
Tôi thấy mưa-thơ rơi lộp độp ngoài thềm
Tôi thấy chemo-thơ chảy từng giọt từng giọt vào mạch máu
               thơ-thơ vừa đi vừa thở
               khi thơ đến nơi thì ngáp
               rác-thơ được chở đi bằng chuyến xe rác đầu tuần hồi năm giờ sáng
Thơ đếch cần tôi nữa!
Phan Quỳnh Trâm
April-May 09
—–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s