Vết thương | Desgarradura – Cioran

cioran

1. Một cuốn sách phải khơi lại những vết thương cũ, thậm chí tạo ra những vết thương mới. Một cuốn sách phải là một mối nguy

2. Bởi vì tình bạn thì không tương hợp với chân lý, chỉ có cuộc đối thoại thầm lặng với những kẻ thù của chúng ta mới thực hiệu quả.

3. Chỉ có những tác phẩm dang dở—bởi không thể hoàn tất được—mới thúc đẩy chúng ta đi lạc sang vấn đề về bản chất của nghệ thuật

4. Chúng ta viết không phải vì chúng ta có gì để nói, mà là vì chúng ta cảm thấy muốn nói cái gì đó.

5. Những gì không thể được dịch thành thứ ngôn ngữ huyền bí thì không đáng để được trải nghiệm.

====

Phan Quỳnh Trâm chọn và dịch từ bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Amelia Gamoneda trong E.M. Cioran, Desgarradura, Tuesquets Editores,  2004

====

1. Un libro tiene que hurgar en las heridas, incluso provocarlas. Un libro ha de ser un peligro.

2. Puesto que la amistad es incompatible con la verdad, sólo el díalogo mudo es fecundo con nuestro enemigos.

3. Sólo las obras inacabadas, por imposibles de acabar, nos incitan a divagar sobre la esencia del arte.

4. No escribimos porque tengamos algo que decir, sino porque tenemos ganas de decir algo.

5. Lo que no puede traducirse en términos de mística no merece ser vivido.

desgarradura

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s