Cả Một Đời | Toda Una Vida – Beatriz Pérez-Moreno

CẢ MỘT ĐỜI

Nàng thấy chàng bước qua trong một toa điện ngầm và biết rằng đó là người đàn ông của đời mình. Nàng tưởng tượng cảnh chuyện trò, ăn tối, xem phim, nằm xuống, sống cùng chàng. Nghĩ đến đó, nàng mất cả hứng.


Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm.

TODA UNA VIDA

Lo vio pasar en un vagón de metro y supo que era el hombre de su vida. Imaginó hablar, cenar, ir al cine, yacer, vivir con él. Dejó de interesarle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s