Cái Chết ở Samarra|La Muerte en Samarra – Gabriel García Márquez

marquez
Gabriel García Márquez (6 March 1927 – 17 April 2014)

Cái Chết ở Samarra

Người đày tớ chạy về nhà chủ nhân của mình với vẻ mặt kinh hãi.

–          Thưa ngài – hắn nói – tôi thấy Thần Chết ở ngoài chợ và ông ấy đã ra dấu đe doạ tôi.

Người chủ cho hắn một con ngựa và tiền, rồi nói:

–          Hãy trốn đến Samarra.

Người đày tớ trốn đi. Đầu chiều hôm ấy, người chủ lại gặp Thần Chết ở ngoài chợ, ông nói:

–          Sáng nay ông đã ra dấu đe doạ người đầy tớ của tôi.

–          Không phải đe doạ, mà là ngạc nhiên. Bởi tôi thấy hắn ở đằng kia, xa thật xa Samarra, nên ngay chiều hôm nay tôi lại phải đến đấy để nhặt lấy hắn.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha “La Muerte en Samarra” của Gabriel García Márquez, từ http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ggm/la_muerte_en_samarra.htm

El criado llega aterrorizado a casa de su amo.

-Señor -dice- he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza.

El amo le da un caballo y dinero, y le dice:

-Huye a Samarra.

El criado huye. Esa tarde, temprano, el señor se encuentra a la Muerte en el mercado.

-Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza -dice.

-No era de amenaza -responde la Muerte- sino de sorpresa. Porque lo veía ahí, tan lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s