Sống | Living – Jamie Torres Bodet

torresbodet2

JAIME TORRES BODET
(1902-1974)

Jaime Torres Bodet là một nhà ngọai giao, chính khách, nhà văn và nhà thơ nổi tiếng của Mexico. Ông từng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1943-46 và 1958-64), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1946-48), Tổng giám đốc của UNESCO (1948-1952), và Đại sứ Mexico tại Pháp (1955-1958). Ngày 13 tháng 5, 1974, khi phát hiện mình bị ung thư, ông tự tử.

Về văn xuôi, Torres Bodet đã xuất bản 6 cuốn tiểu thuyết trong vòng 10 năm khởi nghiệp viết lách, từ 1927 đến 1937, trong đó được khen ngợi nhiều nhất là cuốn Sombras (1937). Về thơ, ông sáng tác nhiều hơn. Tập thơ đầu tiên, Fervor, xuất bản năm 1918, lúc Torres Bodet 16 tuổi, chịu ảnh hưởng nặng nề của trường phái tượng trưng và hiện đại chủ nghĩa. Sau đó, dưới ảnh hưởng của các nhà tiền vệ châu Âu, ông nhanh chóng chuyển hướng sang những phong cách sáng tác mới mẻ hơn và trở thành một trong những thi sĩ hàng đầu của Mexico trong thế kỷ 20. Những tập thơ nổi tiếng nhất của ông bao gồm Poesi´as (1926), Sin tregua (1957) và Selected Poems (thơ song ngữ Anh và Tây Ban Nha, 1964).

Bài thơ “Sống” dưới đây được dịch từ bản tiếng Anh của Sonja Karsen, in trong cuốn Twentieth-century Latin American Poetry: A Bilingual Anthology do Stephen Tapscott biên tập và được The University of Texas Press xuất bản năm 1996.

Phan Quỳnh Trâm

__________

SỐNG

Những xúc động bình thường
trên khuôn mặt bình thường
của con người bình thường.

Vẫn những con phố cũ
với những nỗi buồn cũ…
Ôi những linh hồn cũ!

Tất cả đã được biết:
khổ đau đã được biết,
niềm vui đã được biết.

Tất cả đều phải sống
dù vẫn biết cuộc sống
chẳng gì hơn là sống!

1923

—————
Dịch từ bản tiếng Anh, “Living”, của Sonja Karsen, in trong cuốn Twentieth-century Latin American Poetry: A Bilingual Anthology do Stephen Tapscott biên tập (The University of Texas Press, 1996)

LIVING

Common feelings
In common faces
of common people.

The same old streets
with their old sadness…
the same old souls!

All that is known:
the sorrow known,
the pleasure known.

All to have to live
knowing that life
is no more than living!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s