Bài Thơ Đầu Tiên Của Tôi | Mi Primer Poema – Pablo Neruda

BÀI THƠ ĐẦU TIÊN CỦA TÔI Tôi thường được hỏi, tôi làm bài thơ đầu tiên khi nào, từ lúc nào thì thơ ca bắt đầu nảy sinh trong tôi. Tôi sẽ cố nhớ. Một lần, lâu lắm rồi, từ thời thơ ấu, khi tôi chỉ vừa mới tập viết chữ, tôi cảm thấy trong … Continue reading Bài Thơ Đầu Tiên Của Tôi | Mi Primer Poema – Pablo Neruda