Giữa | Between- Vladimír Holan

holan11
Vladimír Holan (1907-1980)

Xem tiểu sử Vladimír Holan ở đây

Giữa

Giữa tư tưởng và thế giới
có nhiều hơn những gì chúng ta hiểu được.
Có những ý tưởng không có từ ngữ nào có thể diễn tả

Những tư tưởng thất lạc trong đôi mắt của một con kỳ lân
tái hiện trong tiếng cười của một con chó.
=============================

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Between” của Jarmila và Ian Milner trong Vladimír Holan, Selected Poems, do Ian Milner giới thiệu, Penguin Books, 1971.

 

Between

Between the idea and the world
there is more than we can understand.
There are ideas for which no words can be found

The thought lost in eyes of a unicorn
appears again in a dog’s laugh.
.holan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s